PĚSTITELSKÁ PÁLENICE HK s.r.o.

Pěstitelská pálenice se nachází v Hradci Králové, Slezské Předměstí – Skladištní oblast, na konci Stavební ulice proti požární nádrži. kontakt

 

Pěstitelská pálenice HK s.r.o. je společnost zajišťující služby pro pěstitele ovoce. Jedná se o následující služby:

-       zajistíme vypálení ovocného kvasu (min. množství 70-80 litů kvasu). Maximální množství na 1 várku je 150 litrů kvasu.

V případě většího množství kvasu si zákazník může objednat více várek. Souběžně pálíme ve dvou destilačních kolonách.

-       zdarma změříme cukernatost kvasu (zda je již vhodný k pálení). Zákazník si po domluvě přinese malý vzorek šťávy z kvasu.

-       vypálený destilát naředíme na požadovaná %, dle přání zákazníka (např. 48%, 50%, 55%)

-       nabízíme zjemnění, odvětrání a staření destilátu ultrazvukem

 

Pěstitelská pálenice nezajišťuje naložení a vykvašení ovoce. Pálení provádíme pouze z dovezeného kvasu, který si pěstitel naloží svépomocí.

Každý zákazník má jistotu, že pálenka pochází z jeho vlastního naloženého kvasu.

Jak má být ovoce správně naložené a připravené pro vypálení je uvedeno ve stati „Příprava kvasu“.

Vlastní pálení je prováděno na technologickém zařízení - výrobce DESTILA Brno s kapacitou jednoho cyklu 150 litrů kvasu.

Vypálení 1 várky trvá přibližně 2 hodiny. Zákazník může být přítomen po celou dobu pálení.

Vypálený destilát stáčíme do přivezených nádob zákazníka (ideálně skleněné, plastové demižony, barely). Je možné si zakoupit skleněné lahve, které jsou součástí sortimentu (objem lahví: 1 litr, 0,5 litru, 0,35 litru).

Výtěžnost z připraveného kvasu se odvíjí od druhu ovoce a kvality kvasu.

Při dobrém kvasu se může počítat, že z 10 litrů kvasu se vypálí přibližně 1 litr 50% pálenky.

 

Objednávky lze provést telefonicky na telefonním čísle 773 378 602.

Ceník je k dispozici v pěstitelské pálenici a na těchto stránkách viz. ceník.

 

Sezóna bývá zahájena na přelomu měsíce července a srpna.

Ukončení sezóny bývá na přelomu měsíce března a dubna.

Vše se odvíjí od objednávek zákazníků.

Pracovní doba není pevně stanovena. Návštěvu pálenice je nutno dohodnout telefonicky - kontakt

 

 

Výňatek ze zákona č. 61/1997 Sb., o lihu.

Pěstitelským pálením se rozumí výroba ovocných destilátů pro pěstitele. Pěstitelem je fyzická osoba, která na vlastním pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce, popřípadě její zaměstnanci, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění.

Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů 100% etanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona (jedná se o poloviční spotřební daň), a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které s pěstitelem tvoří domácnost. Výrobním obdobím je doba od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího.

Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje.


Mapa, kde nás najdete