Technologie

Destilace kvasu probíhá na destilačním zařízení, které vyrábí DESTILA s.r.o. Brno. Jedná se o pěstitelskou pálenici s rektifikační kolonou typu KPD 150. Je to soubor technologického zařízení, které je určeno pro získání ovocného destilátu ze zkvašených ovocných zápar (kvasu). Všechny části aparatury, které přicházejí do styku s technologickým mediem (ovocným destilátem), jsou z nerezové oceli. Společnost DESTILA s.r.o. má toto destiační zařízení chráněno průmyslovým vzorem č. PVZ 2005-36193 2005-36193 vydaným úřadem průmyslového vlastnictví v Praze. Zařízení splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

 

kolona_m

kolona2_m